Projekty EÚ

17. mája 2017

Informácie o projekte

Spoločnosť Financial Hotels Management, s.r.o. podpísala v júli 2015 s Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zabezpečenie rozšírenia kapacít a skvalitnenie poskytovaných služieb v hoteli Holiday Inn Žilina, s podporou Európskej únie financovanej z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.