Book Your Stay Holiday Inn Žilina
Best Price Guarantee
IHG Rewards Club

Uncategorized

16. March 2018

COSMOPOLITAN restaurant

7. September 2017

FOOD&DRINK MARKET 2017

17. May 2017

Informations about EU project

Spoločnosť Financial Hotels Management, s.r.o. podpísala v júli 2015 s Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zabezpečenie rozšírenia kapacít a skvalitnenie poskytovaných služieb v hoteli Holiday Inn Žilina, s podporou Európskej únie financovanej z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.